Pasasalamat ng Magulang sa mga Guro – Happy Teacher’s Day

Nagpasalamat ka na ba sa Kanila? Bilang isang magulang, isa sa mga taong pinagkakatiwalaan mo sa iyong mga anak ay ang mga Guro. Isa sila sa may malaking bahagi rin sa pagtataguyod ng ating mga anak pero sila din ang mga taong madalas nating nakakalimutang pasalamatan. Bakit nga ba natin sila dapat pasalamatan?   Sila Read More